Doradztwo biznesowe

  • bieżące konsultacje i doradztwo w obsługiwanym zakresie oraz nowych obszarach działalności a także w poszukiwaniu możliwych optymalizacji,
  • wsparcie w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych,
  • analiza rentowności planowanych projektów inwestycyjnych,
  • sporządzanie i konsultowanie wniosków o finansowanie w Bankach, firmach leasingowych i innych instytucjach finansowych,
  • doradztwo i konsultacje w zakresie składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie z środków UE, PUP, ZUS, WFOŚiGW,
  • sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby zarządcze,
  • konsultacje i wsparcie w zakresie spraw organizacyjnych związanych z obiegiem dokumentów, prowadzeniem magazynów, rejestracją produkcji i ogólnym funkcjonowaniem biura,
  • doradztwo w obszarze wykorzystania nowoczesnych narzędzi do obsługi dokumentacji w przedsiębiorstwie np. elektroniczny obieg dokumentów.

Kontakt

"Kompas Biznesu" Biuro Rachunkowe

Justyna Merkel

NIP 6422858352

tel.: 694 623 298 

e-mail: biuro@kompasbiz.pl

©2021 Kompas Biznesu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search